Home

Met vol vertrouwen vooruit

MoliMed® de oplossing bij urineverlies.

Het gaat niet enkel om urineverlies, maar om u.

Uw leven, behoeften en verwachtingen. Daarom overlegt MoliMed® met de betrokken personen om oplossingen te ontwikkelen die niet alleen optimale bescherming maar ook maximale levenskwaliteit waarborgen.